• Ptesi Pazar: 08:00 – 22:00
  • .

Stres

Türk Dil Kurumunun Ruh Bilim Sözlüğünde stres tanımı yapılmıştır. Stres buna göre, zorlama anlamına gelmektedir. Stres herhangi bir kişiye uygulandığında gerginlik ve düzen bozukluğu yaratan önemli bir olgudur. Bu çok yönlü olgu, kişilerde köklü değişikliklere ve çöküntülere yol açmaktadır.

Stres nedir diye düşündüğümüz zaman bir talep ve kısıtlama olarak da karşımıza çıktığını da görürüz. Kısıtlamalar kişileri, arzuladıkları şeyleri yapmaktan alıkoyarlar ve bazı kayıpları, kişinin yararına olacak durumların gerçekleşmemesini kapsamaktadır. Kişide psikolojik ya da fiziksel baskı yaratan bu durum, olaylara yansır ve kişinin stres içinde olması kaçınılmazdır.

Stres Nasıl Meydana Gelir?

Stres yaşayan kişilerin vücudunda birtakım fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Vücudunda gerginlik, kasılma ve kalp atışında meydana gelen artış stresin en büyük belirtilerindendir.

Stresin nedenleri birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle stres için aslında birçok etkene dayalı bir bozukluktur diyebiliriz. Fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal stres bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, ruhsal stres bozukluklarında, kişiler içsel bir boşluk hisseder. Diğer insanlara karşı düşmanlık duyan bu kişiler için, hayat anlamını yitirmiştir. Stresin çözümü için aslında birçok profesyonel destek kanalları bulunmaktadır. Stresinizin bağlı olduğu etken ne olursa olsun çözüm imkânsız değildir. Sosyal stres bozukluklarında ise, kendini diğer insanlardan soyutlama, kendi içine kapanma ve diğer insanlara gücenme gibi davranışlar görülmektedir. Yalnızlık bu kişiler için önemlidir.

Stresin duygusal boyutları da oldukça önemli sonuçlar içerir. Yaşanılan olaylar karşısında heyecanlanamama gibi durumlar stresin duygusal boyutlarının ne denli kapsamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Strese ne iyi gelir diyecek olursak öncelikle stresin boyutunun tespit edilmesi gerekmektedir. Kendimizi çok daha iyi hissedeceğimiz durumlarda etkileri ortadan kaldırabilmemiz mümkünken, daha derin boyutlarda ise profesyonel destek alarak stresin yarattığı fizyolojik ve psikolojik etkileri ortadan kaldırabiliriz.

Write a comment